TÄMÄ ON JURIDISESTI SITOVA SOPIMUS; OLE HYVÄ JA LUE SE HUOLELLISESTI. Tervetuloa MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ -peliin. WB Games Inc. (“WB Games”) tarjoaa sinulle ylpeänä pääsyn verkkopalveluun (“Pelipalvelin”) käytettäväksi auktorisoidun, muuttamattoman MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ -peliohjelman kanssa, joka on asennettuna sinun Xbox One -konsoliisi (yhdessä päivitysten kanssa “Asiakasohjelma”) tai Windows 10 -kotitietokoneeseesi (järjestelmä). Pelipalvelin ja Asiakasohjelma muodostavat yhdessä MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ -pelin (”Peli”). Nämä palveluehdot (”Palveluehdot” tai ”Sopimus”) soveltuvat siihen, miten käytät Pelipalvelinta, kun taas MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ -loppukäyttäjälisenssisopimus (joka löytyy https://www.shadowofwar.com (”EULA”), joka muodostaa tämän Sopimuksen osan, soveltuvat siihen, miten käytät Asiakasohjelmaa. Ottamalla yhteyttä Pelipalvelimeen tai käyttämällä sitä, hyväksyt tämän Sopimuksen ja EULA:n ehdot itseäsi sitoviksi.

 1. Pelipalvelimen rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen. Edellyttäen, että hyväksyt ja noudatat jatkuvasti tämän Sopimuksen ehtoja ja edellyttäen, että jatkuvasti noudatat kaikkia sellaisia sopimuksia ja ohjeita, joiden noudattamista Microsoft tai WB Gamesin hyväksymät muut palveluntarjoajat edellyttävät sinulta Xbox Live-profiili tai WB Gamesin hyväksymän kolmannen osapuolen tilin (“Tili”) käytön ehtona, voit käyttää Pelipalvelinta ainoastaan omiin ei-kaupallisiin viihdetarkoituksiisi ottamalla siihen yhteyden auktorisoidulla, muuttamattomalla Asiakasohjelmalla. Et saa käyttää Pelipalvelinta tai ottaa yhteyttä siihen mitään muuta tarkoitusta varten tai minkään muun ohjelman yhteydessä, ja mikä tahansa tämän nimenomaisen lisenssin alan ylittävä käyttö tai yhteydenotto voi muodostaa WB Gamesin immateriaalioikeuksien loukkauksen. Tässä myönnetty lisenssi ei siirrä Pelin (mukaan lukien rajoituksetta Pelipalvelimen) omistusoikeutta, eikä sitä tule pitää mikään Peliin kohdistuvan oikeuden myyntinä. Myönnetty lisenssi on siirtokelvoton ja kaikki yritykset siirtää lisenssiä tämän ehdon vastaisesti ovat pätemättömiä. Omistusoikeus ja kaikki oikeudet ja osuudet Peliin ja sen kaikkiin kopioihin (mukaan lukien rajoituksetta kaikki nimet, tietokoneohjelmat, teknologiat, teemat, objektit, hahmot, hahmojen nimet, tarinat, dialogi, iskulauseet, paikat, konseptit, kuvitukset, musiikit, jne.) ovat WB Gamesilla tai sen lisenssinantajilla.
 2. Muutokset Sopimukseen ja Peliin. WB Games voi päivittää tätä Sopimusta oman harkintansa mukaisesti ja sinua voidaan pyytää tutustumaan ja hyväksymään Palveluehtojen päivitetty versio silloin kun se tulee voimaan. Mikäli et hyväksy päivitettyjä Palveluehtoja, et saa jatkaa Pelin pelaamista Pelipalvelimella. Mikäli et milloin tahansa pysty noudattamaan voimassa olevia Palveluehtoja, sinun täytyy päättää tämän Sopimuksen voimassaolo välittömästi ja lopettaa kaikki yhteydenotot Pelipalvelimeen. WB Games voi vaihtaa, muuttaa, keskeyttää ja lopettaa minkä tahansa Pelin piirteen milloin vain. WB Games voi myös asettaa rajoituksia joillekin toiminnallisuuksille tai rajoittaa pääsyäsi koko Peliin tai sen osaan ilman ennakkoilmoitusta.
 3. Omistusoikeus. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että WB Games ja/tai WB Gamesin konserniyhtiöt ja/tai lisenssinantajat omistavat Pelin. Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että sinulla ei ole mitään oikeuksia, rahallisia tai muita, mihinkään Pelin toiminnallisuuteen tai sisältöön, joihin voi kuulua rajoituksetta kaikki pelin sisäiset esineet ja pelin sisäinen valuutta. Et voi ilman WB Gamesin nimenomaista kirjallista lupaa ostaa, myydä tai vaihtaa pelin sisäisiä esineitä tai valuuttaa (mikäli tällaisiä on) mihinkään sellaiseen oikean maailman asiaan, jolla on arvoa. Kaikki pelinsisäiset transaktiot tai ostokset, joiden kohteena on sisältö ja/tai esineet, on tehty Xbox-kauppa tai muusta WB Gamesin hyväksymästä kolmannen osapuolen palvelusta, eikä WB Gamesilta.
 4. Tilin keskeytys / poistaminen. WB Games voi keskeyttää, lopettaa, muuttaa tai poistaa pääsysi Pelipalvelimelle milloin vain oman harkintansa mukaisesti, ilman ilmoitusta sinulle.
 5. Taloudelliset transaktiot. Hyväksyt ja suostut siihen, että kaikki transaktiosi tullaan käsittelemään sen tahon kautta, joka isännöi järjestelmää ja että ne tullaan tekemään kyseisen tahon Käyttöehtojen, Käytänteiden ja Ohjeistusten mukaisesti. Hyväksyt sen, että Xbox Live -palvelu tai WB Gamesin hyväksymä kolmas palveluntarjoaja toteuttaa kaikki transaktiot, ei WB Games. Suostut siihen, että WB Games voi jakaa tietojasi, jotka voivat sisältää rajoituksetta taloudellisia tietojasi, alla kohdassa 6 kuvatulla tavalla kolmansille osapuolille sikäli kuin se on tätä tarkoitusta varten tarpeen.
 6. Tietosuojakäytänne ja tietojen ilmaiseminen. WB Games on Warner Bros. Enterteinment Group -konsernin (”Warner Bros.”) osa ja noudattaa sen tietosuojakäytänteitä. Mikäli päätät antaa henkilötietoja, vahvistat sen, että olet lukenut ja ymmärtänyt Warner Bros.:in tietosuojakäytänteen (joka löytyy https://www.warnerbros.com/privacy) (”Tietosuojakäytänne”), joka muodostaa osan tätä Sopimusta, ja annat suostumuksesi sille, että tietojasi voidaan kerätä, käyttää ja ilmaista Tietosuojakäytänteessä kuvatun mukaisesti. Ymmärrät sen, että WB Games voi sinulle annetulla ilmoituksella tai ilman sitä ilmaista internet-protokolla (IP) -osoitteesi, henkilötietosi, keskustelulokisi, maksutietosi ja muut sinua ja toimintaasi koskevat tiedot kolmansille osapuolille poliisiviranomaisten pyynnön taikka tuomioistuimen määräyksen tai muun juridisen prosessin johdosta tai mikäli WB Games uskoo, että tiedot ilmaisemalla voidaan suojella sinun tai muiden turvallisuutta. Mikäli olet Yhdysvaltain ulkopuolinen käyttäjä, suostut myös tietojesi siirtoon Yhdysvaltoihin.
 7. Pelin sisäinen viestintä. Ymmärrät ja suostut siihen, että WB Games, sen konserniyhtiöt ja toimittajat voivat valvoa, tallentaa, läpikäydä, muuttaa ja/tai ilmaista pelin sisäistä viestintääsi markkinointi- ja mainonnantutkimustarkoituksessa, valvoakseen tämän Sopimuksen, EULA:n ja Menettelysääntöjen ja yksityisyydensuojakäytänteen noudattamista sekä muussa sellaisessa tarkoituksessa, jonka WB Games aika ajoin katsoo tarpeelliseksi. WB Games, sen konserniyhtiöt ja sopijapuolet eivät ole velvollisia valvomaan pelin sisäistä viestintää.
 8. Oikeussuojakeinot. Ymmärrät, että WB Games voi kärsiä korjaamiskelvotonta vahinkoa mikäli rikot omistusta, lisenssin antamista tai lisenssin rajoituksia koskevia ehtoja. Tällaisen rikkomuksen sattuessa WB Games on oikeutettu hakemaan turvaamistoimea ja/tai luontoissuoritusta koskevaa määräystä tai käyttämään muita soveltuvia oikeussuojakeinoja.
 9. Takuiden poissulkeminen. Siinä määrin kuin laki sen sallii, Pelipalvelimet tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja “kuten saatavilla” periaatteiden mukaisesti. Siinä määrin kuin laki sallii, kaikki nimenomaiset ja hiljaiset takuut suljetaan pois.
 10. Vastuunrajoitus.
  1. Sinä, WB Games tai sen hallituksen jäsenet, emoyhtiö, konserniyhtiöt, lisenssinantajat tai toimittajat eivät ole vastuussa mistään välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä näiden Palveluehtojen tai minkä tahansa rinnakkaissopimuksen nojalla tai niihin liittyen, riippumatta siitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, sopimuksenulkoisesta vahingosta (mukaan lukien tuottamus), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta, vääristelystä tai muutoin.
  2. Mikään näissä Palveluehdoissa ei rajoita kummankaan osapuolen vastuuta:
   1. petoksesta tai petollisesta vääristelystä;
   2. tuottamuksesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta;
   3. Kohdan 12 nojalla maksettavasta korvauksesta; tai
   4. mistä tahansa muusta sellaisesta vastuusta, jota ei lain nojalla voida poissulkea tai rajoittaa.
 11. Korvausvelvollisuus. Sitoudut siihen että puolustat, korvaat ja vapautat WB Gamesin, sen hallituksen jäsenet, emoyhtiön, tytäryhtiön, konserniyhtiöt, lisenssinantajat ja toimittajat kaikista vaateista, vastuista, loukkauksista, vahingosta, menetyksestä tai kuluista (mukaan lukien kohtuulliset lakimiesten palkkiot) jotka ovat sen seurausta tai jotka johtuvat siitä tai jotka liittyvät siihen, että olet rikkonut Kohdan 1.
 12. Käyttäjäsisältö. “Käyttäjäsisältö” tarkoittaa kaikkia viestejä, kuvia, ääniä, videoita ja kaikkea sitä materiaalia ja informaatiota, jota sinä tai kuka tahansa sinun Tiliäsi käyttävä tuo Peliin tai mille tahansa WB Games:iin liittyvälle verkkosivustolle (mikäli tällaisia on), mukaan lukien rajoituksetta Peliä koskeva palaute ja/tai streamattu sisältö, jonka luot Pelin yhteydessä, mukaan lukien rajoittumatta oikeus käyttää kaupallisesti kuvaasi, hahmoasi ja/tai ääntäsi siten kuin olet ne streamiin tuottanut. Täten myönnät WB Gamesille ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, maksetun, ei-yksinomaisen oikeuden, mukaan lukien oikeus myöntää alilisenssejä kolmansille, ja oikeuden toisintaa, korjata, adaptoida, muuttaa, kääntää, uudistaa, luoda johdannaisteoksia, valmistaa, saattaa jakeluun, julkaista, jaella, myydä, lisensoida, alilisensoida, siirtää, vuokrata, liisata, välittää, välittää streaming -tekniikalla, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, tarjota yhteyttä elektronisesti, lähettää, saattaa yleisön saataville telekommunikaatiota käyttäen, näyttää, esittää, viedä tietokoneen muistiin, käyttää ja harjoittaa tällaista Käyttäjäsisältöä (mikäli tällaista on) sekä sen muunneltuja tai ja johdannaisteoksia. Täten ilmoitat ja vakuutat, että sinulla on kaikki tarpeelliset oikeudet myöntää edellisessä virkkeessä mainittu oikeus, sekä että sinulla on tarpeellinen dokumentaatio, jolla todentaa nämä oikeudet. Siinä määrin kuin soveltuvat lait sallivat, täten luovut kaikista sellaisista moraalisista oikeuksista, taiteilijan oikeuksista, vuokrausoikeuksista ja vastaavista oikeuksista (sikäli kuin tällaisia on) joita sinulla voi olla Käyttäjäsisältöön (mikäli tällaista on). Vakuutat, että et pyri panemaan täytäntöön WB Gamesia vastaan sellaisia moraalisia oikeuksia, taiteilijan oikeuksia, vuokrausoikeuksia, oikeutta käyttää kaupallisesti kuvaasi, hahmoasi ja/tai ääntäsi, tai vastaavia oikeuksia (sikäli kuin tällaisia on) joita sinulla voi olla Käyttäjäsisältöön.
 13. Loukkausväitteet. Mikäli uskot, että mikä tahansa sisältö, joka esiintyy tässä Pelissä loukkaa sinun tekijänoikeuksiasi, me WB Gamesilla haluamme kuulla sinusta. Ole hyvä ja lähetä seuraavat tiedot tekijänoikeusagentillemme osoitteeseen legal@wb.com:
  1. nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  2. selostus niistä immateriaalioikeuksista joita väität loukatun;
  3. tarkka URL tai selostus siitä paikasta missä loukkaavaksi väitetty materiaali sijaitsee;
  4. ilmoitus siitä, että uskot vilpittömässä mielessä että riidanalaiseksi saatettu käyttö ei ole sinun, edustajasi tai lain valtuuttamaa;
  5. sähköinen tai fyysinen allekirjoituksesi tai sen henkilön sähköinen tai fyysisen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan puolestasi; ja
  6. mainintasi siitä, että ilmoituksessa antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä, että olet tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan immateriaalioikeuden haltijan puolesta.
 14. Korjaukset ja päivitykset. WB Games voi tehdä korjauksia, päivityksiä tai muutoksia (kukin ”Päivitys”) Peliin milloin tahansa ja pelimekaniikka voi muuttua tällaisen Päivityksen tekemisen johdosta.
 15. Sopimuksen päättäminen. Tämä Sopimus on voimassa siihen asti kunnes sen voimassaolo päätetään. Voit päättää tämän Sopimuksen voimassaolon purkamalla Pelin asennuksen. WB Games voi päättää tämän Sopimuksen voimassaolon ilmoituksella tai ilman ilmoitusta tai sulkemalla Tilin. Kaikki tämän Sopimuksen sellaiset ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä Sopimuksen päättämisen jälkeen voimaan, jäävät voimaan, mukaan lukien rajoituksetta kohdat 3, 5, –6-12, 16 ja 17.
 16. Riitojen ratkaisu ja soveltuva laki.
  1. Näiden Palveluehtojen syntyyn, pätevyyteen ja täytäntöönpanoon sekä kaikkiin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin, joita näistä Palveluehdoista johtuu tai joita niihin liittyy, sovelletaan sen maan lakeja, jossa sinulla on asuinpaikka.
  2. Kaikki sellaiset kanteet tai oikeustoimet, joilla pyritään ratkaisemaan näitä Palveluehtoja tai Peliä koskeva erimielisyydet, voidaan ratkaista sen maan tuomioistuimissa, jossa sinulla on asuinpaikka (ellei toisin kirjallisesti osapuolten kesken sovita).
 17. Muut ehdot. Tämän Sopimuksen ehdot, mukaan lukien Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot, ovat sellaisia olennaisia seikkoja, joihin sinun ja WB Gamesin välinen sopimus perustuu. WB Gamesilla ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia tarjota Peliä (mukaan lukien rajoituksetta Pelipalvelimia) ilman sellaisia rajoituksia. Sanotut Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot ovat voimassa myös WB Gamesin lisenssinantajien, oikeudensaajien ja luovutuksensaajien eduksi. Suostut siihen, että sinua ei pidetä etkä esitä itseäsi WB Gamesin agenttina, työntekijänä, yhteisyrittäjänä tai yhteistyökumppanina. Et voi siirtää tätä sopimusta kokonaan tai osittain ilman WB Gamesin etukäteen antamaa kirjallista lupaa ja kaikki tämän ehdon vastaisesti tehdyt siirtoyritykset ovat pätemättömiä. WB Games voi siirtää tämän Sopimuksen tai mitkä tahansa siihen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilman suostumustasi milloin tahansa. Laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen vetoamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että mihinkään toiseen samanlaatuiseen tai erilaiseen laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen ei vedottaisi. Mikäli tuomioistuin tai viranomainen katsoo minkä tahansa tämän Sopimuksen ehdon laittomaksi, ehto katsotaan irrotetuksi tästä Sopimuksesta eikä irrottamisella ole vaikutusta Sopimuksen jäljellejäävien ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä Sopimus, joka sisältää kaikki soveltuvat dokumentit, joihin tässä on viitattu, muodostaa sinun ja WB Gamesin välisen koko sopimuksen koskien Pelipalvelimia ja se korvaa kaikki sinun ja WB Gamesin väliset aiemmat Pelipalvelimia koskevat sopimukset. Sinun täytyy omalla riskilläsi ja kustannuksellasi hankkia sellaiset kalustot, hyötyohjelmat ja välineet, joita tarvitaan Pelin pelaamiseen, mukaan lukien sopivat tietokonevälineet ja Internet-yhteydet. WB Games ei ole missään tapauksessa vastuussa suoritusvirheestä, joka johtuu seikoista, jotka ovat WB Gamesin kohtuullisen kontrollin ulkopuolella, mukaan lukien rajoituksetta: luonnonmullistus, sota, terrorismi, mellakka, kauppasaarto, siviili- tai sotilasviranomaisten teot, tulipalo, tulvat, vahinko, lakko tai puutteet kuljetusmahdollisuuksissa, polttoaineessa, energiassa, työvoimassa tai materiaaleissa.

  Ostaessasi Pelin teet sopimuksen sellaisista palveluista, joiden tarjoaminen aloitetaan välittömästi kun painat alla "Hyväksyn". Kun palveluiden tarjoaminen on aloitettu, menetät etämyyntidirektiivin 97/7/EY implementoivan sinuun soveltuvan lainsäädännön mukaisen oikeutesi peruuttaa vapaasti sopimus. Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti osapuolten toimesta.
 18. Microsoftin ehdot. Xbox Live -palvelun käyttöösi sovelletaan Xbox Live:n käyttöehtoja, tietosuojaselostetta ja menettelyohjeita, jotka löytyvät: http://www.xbox.com/Legal/LiveTOU, https://privacy.microsoft.com ja http://www.xbox.com/en-US/Legal/CodeOfConduct (”Microsoft Asiakirjat”). Mikäli tämän Sopimuksen ja Microsoft Asiakirjojen ehdot ovat ristiriidassa keskenään, tämän Sopimuksen ehdot tulevat ensisijaisesti sovellettaviksi.

Toimintasäännöt

Sitoudut siihen, ettet käytä Peliä ladataksesi verkkoon, julkaistaksesi tai muuten jakaaksesi mitään Käyttäjäsisältöä, joka:

 • täyttää laittoman toiminnan kriteerit tai kehottaa laittomaan toimintaan;
 • herjaa, väärinkäyttää, ahdistelee, vainoaa tai muuten rikkoo toisten lainvoimaisia oikeuksia (kuten oikeutta yksityisyyteen);
 • on haitallista, loukkaavaa, vulgaaria, seksuaalisesti paljastavaa, mustamaalaavaa, kunniaa loukkaavaa, oikeuksia rikkovaa, ei-toivottua, yksityisyyttä loukkaavaa, vihamielistä, etnisesti loukkaavaa tai järkevän ihmisen mielestä muuten loukkaavaa tai kyseenalaista;
 • mainostaa tai tukee kaupallista toimintaa, mukaan lukien tuotteiden tai palveluiden mainostus tai lahjoitusten tavoittelu;
 • on luotettavuus- tai salassapitovelvollisuuksien alaista;
 • sisältää materiaalia, kuvia tai valokuvia, jotka rikkovat mitä tahansa tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muuta toiselle kuuluvaa oikeutta (mukaan lukien oikeus yksityisyyteen);
 • naamioi alkuperäänsä tai edustaa tekijäänsä harhaanjohtavasti metadataa tai muita tunnisteita muuttamalla;
 • yhdistää kolmannen osapuolen sivuille tai palveluihin, jotka rikkovat tämän listan mukaisia normeja; tai
 • yrittää saada salasanan, muita käyttäjätietoja tai henkilökohtaisia tietoja Pelin käyttäjältä.

Käyttäessäsi Peliä sitoudut myös siihen, ettet:

 • yritä häiritä Pelin toimintaa millään tavalla;
 • kopioi, jäljennä, jakele, siirrä, myy, lisensoi, julkaise, lisää tietokantaan, esittele, esitä julkisesti, muokkaa, luo johdannaisia, siirrä, muokkaa, jaa, yhdistä linkillä, kuvakaappaa, lähetä, vuokraa, tee leasing-sopimusta, haali tietoja (automaattisesti tai muuten) tai muuten väärinkäytä mitään Pelin osaa;
 • käytä mitään tiedonlouhintatyökaluja, robotteja, viruksia, matoja, bugeja tai muita tiedonhankinta- ja -kopiointityökaluja Palvelussa, tai yritä muokata, hakkeroida, korruptoida tai vahingoittaa Palvelun hallinnointia tai tietoturvaa;
 • käytä mitään työkaluja, joiden tarkoitus on vaarantaa tietoturva, tai digitaalisten oikeuksien hallintateknologiaa (mukaan lukien salasananarvausohjelmistot, murtotyökalut/cracking- tai verkontiedustelutyökalut) Pelin yhteydessä;
 • käytä Peliä kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien ”roskapostin” lähettäminen tai muu pahantahtoinen tai häiritsevä viestintä;
 • pura osiksi, takaisinmallinna tai muulla tavoin muuta Pelin koodia luettavaan muotoon, jotta ohjelmiston rakennetta voidaan tutkia, tai kopioi tai luo muita tuotteita (kokonaan tai osittain) ohjelmiston tai minkään Pelin osan pohjalta; tai
 • käytä tai jakele epävirallisia ohjelmia tai työkaluja, kuten automaattisia ohjelmistoja, makro-ohjelmistoja, ”huijausohjelmistoja” tai sovelluksia, porsaanreikiä, huijauskeinoja tai mitään muuta pelien hakkerointi-, muokkaus- tai huijausohjelmistoa tai -työkalua.
 • käytä porsaanreikiä tai huijauskeinoja saadaksesi epäreilun edun.
 • rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä Peliä ja nauttimasta siitä. Esimerkiksi häiriköi vulgaarilla kielenkäytöllä, herjaamalla, syöttämällä suuria kuvia, jotta näytön tekstejä ei ehdi lukea, HUUDA liiallisesti (kaikki isoilla kirjaimilla) häiritäksesi muita
 • käyttäjiä, ”spämmää” tai viesti jatkuvasti samaa tekstiä, mikä on kaikki kiellettyä käytöstä, tai lähetä kyselyitä, kilpailuja, pyramidihuijauksia, ketjuviestejä, roskapostia, roskaviestejä tai mitään pyytämättömiä viestejä (kaupallisia tai muita).
 • väärennä, poista tai poista käytöstä mitään tekijänoikeuksiin liittyvää tietoa, kuten tekijöiden nimiä, lakiasioita koskevia tai muita ilmoituksia tai alkuperäisnimiä tai nimikkeitä, jotka koskevat ohjelmiston tai muun sisällön alkuperää tai tekijää.
 • riko mitään lisenssisopimusta (näihin kuuluvat ilman rajoitteita käyttöehtosopimukset, toimintasäännöt tai muut käyttöehdot tai ohjeet), joka voi koskea mitä tahansa Palvelua.
 • kerää talteen (automaattisesti tai muuten) tai muuten kokoa muiden henkilötietoja, sähköpostiosoitteet mukaan lukien, tai käytä näitä tietoja tai lähetä perusteettomia sähköposteja.
 • riko mitään sovellettavia lakeja tai säädöksiä, edistä laittomuuksia tai rohkaise laittomaan toimintaan, mukaan lukien (ilman rajoituksia) hakkerointi, murtautuminen tai ohjelmistojäljitelmien jakaminen, tai huijauskeinot tai hack-ohjelmistot Peliä varten.
 • esitä muuta henkilöä tai luo valepersoonaa (kuten julkisuuden henkilöä tai WB Gamesin edustajaa) tarkoituksenasi johtaa muita harhaan.
 • käytä Peliä petokselliseen toimintaa tai muuhun kaupalliseen toimintaan, joka on kielletty näissä Käyttöehdoissa tai sovellettavassa Lisenssisopimuksessa, mukaan lukien, ilman rajoituksia, petokselliset tai epäviralliset virtuaaliset liiketoimet pelissä.